De Spaanse tirannie

Ketters worden vervolgd of op de brandstapel gebracht. Landvoogdes Margaretha van Parma, koning Filips II en de kardinaal Granvelle worden hier gezien als de tirannen.

Gents Onze Vader (1572) (anoniem)

"Helse duvel die tot Bruussel zijt,
Uwen naam ende faam zij vermaledijd;
Uw rijk verga zonder respijt,
Want heeft geduurd te langen tijd;
Uwen wille zal niet gewerden,
Noch in hemel noch op erden;
Gij beneempt ons huiden ons dagelijks brood,
Wijf ende kinderen hebben 't grote nood;
Gij en vergeeft niemand zijn schuld,
Want gij met haat ende nijd zijt vervuld;
Gij en laat niemand ongetempteerd,
Alle die landen gij perturbeert.
O Hemelsen Vader, die in den hemel zijt,
Maak ons dezen helsen duvel kwijt,
Met zijnen bloedigen, valsen raad,
Daar hij mede handelt alle kwaad,
Ende zijn Spaans krijgsvolk allegaar,
't Welk leeft of zij des duvels waar.

Amen.